בלוגסטור

מתי יתגבש שעבוד צף ?

שיעבוד צף יתגבש באחד מן המקרים הבאים: האחד, בפירוק חברה, עם פירוקה או עם מתן צו הפירוק, מתגבש השיעבוד הצף מיידית וזאת מפני שהפירוק מפסיק את ניהול עסקיה הרגילים של…

החשיבות בסיווג סוג השעבוד

לסיווג השעבוד יש בין היתר השלכה לעניין הדרכים למימושו. כאשר עסקינן בשעבוד שוטף, כי אז לא ניתן לממשו, אלא, ברשות בית המשפט כאמור בסעיף 194 לפקודת החברות[1]. לעומת זאת, כאשר…

מטרת מינוי כונס הנכסים על-פי דיני החברות

מינוי כונס נכסים על-פי פקודת החברות, נועד על-מנת לאכוף את זכותו של בעל אגרות חוב המובטחות בשיעבוד צף, עליו יכולים להסכים חברה או אגודה שיתופית בלבד[1]. בש"א (מחוזי נצ') 3351/07…

כונס נכסים בראי חוק החברות – מבוא

סימן ו' בפרק ח' בפקודת החברות (סעיפים 201-194 לפקודה), עוסק במינויו של כונס נכסים על-מנת לאכוף איגרת חוב מובטחת בשיעבוד צף. המדובר בסעד לצורך מימוש יעיל של בטוחה שניתנה לבעל…

כונס הנכסים בראי פסיקת בתי-המשפט

1. סמכות המינוי והפיקוח על כונס הנכסים הקבועה בפרק ה' לחוק ההוצאה לפועל, מוטלת על כתפיו של רשם ההוצאה לפועל. כל עוד לא ביטל רשם ההוצאה לפועל את המינוי או…

חובת כונס הנכסים לשמירה על זכויות החייב

1. כללי כונס נכסים מתמנה על-ידי רשם ההוצאה לפועל כאשר דיני ההוצאה לפועל אינם מספקים מענה יעיל לביצוע פסק-הדין, משום כך, במקרים מסויימים כגון במימוש מקרקעין, סמכויותיו של הכונס נרחבות…