בלוגסטור

הגדרת מונחים – סעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות

1. הדין סעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 קובע כדלקמן: “3. הגדרת מונחים (תיקונים: התשמ”א, התשנ”ו, התשס”ז) לעניין חוק זה: “אדם”, לעניין סעיפים 2, 7, 13, 14, 17ב, 17ג, 17ו,…