בלוגסטור

בלוגסטור

מתן אזהרה

ב- ע"פ 545/75 {נשר תורס ושירות מוניות נ' מוניות הדר לוד, פ"ד ל(1), 684 (1975)} קבע בית-המשפט: "על-פי העובדות הנ"ל פנתה המשיבה לבית-המשפט וביקשה לאכוף על המערערת על-ידי קנס או מאסר למלא אחר הצו הנ"ל. בית-המשפט, אחרי שמיעת הוכחות שאישרו את העובדות הנ"ל, נתן צו כדלהלן:...

קראו עוד

חובות הצד נגדו ניתן הצו

מקום שהתובע מבקש לכוף צו של בית-המשפט נגד אדם אחר שנגדו לא הוצא צו מחובתו של התובע להוכיח כי אותו אדם אחר מפר את הצו מכוחו של הנתבע נגדו ניתן הצו. תכלית הסעד אשר נקבע בפקודת בזיון בית-משפט הינה לאפשר לנהנה כי לא יופר הצו ולכן אין טעם לאכוף על הנתבע לציית לצו של...

קראו עוד

אכיפת הצו – כללי

כידוע, הליך לפי סעיף 6 פקודת בזיון בית-משפט נועד לכפות ציות לצווים שיפוטיים שהופרו - במבט צופה פני עתיד - על-ידי הטלת קנס או מאסר {רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4), 49, 59 (2004) (להלן: "עניין שרבט")}. הגם שאין בהליך לפי הפקודה כדי להטיל אחריות פלילית על אדם, נוכח...

קראו עוד

ניקיון כפיים

על התובע להיות נקי כפיים בבקשו את הסעד. בית-משפט לא יושיט סעד מן היושר לאדם שמצא לנכון לעשות דין לעצמו {ת"א 717/53 יצחק אברהם נ' אליהו קוטו, פ"מ יג 33; ראה על תנאי זה גם בדיוננו בשער הדן בסעדים זמניים}. מקור המאמר – abc-israel.it כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין...

קראו עוד

שיהוי או איחור בהגשת התביעה

תובע המשהה את הגשת תביעתו אינו מפקיר, בדרך-כלל, על-ידי השיהוי את זכותו לדרוש את הצו. המצב שונה כאשר בזמן שהתובע שתק שינה הנתבע את מצבו לרעה עד כדי כך שלא יהא זה הוגן לתת את הצו ועל-ידי כך לגרום נזק רב לנתבע {ת"א 231/51 זילבנסקי נ' זילבנסקי, פ"מ ג 343}. ב- ע"א 188/71...

קראו עוד

אפשרות כפיית הצו

1. אפשרות כפיית הצו תנאי הכרחי למתן צו המניעה הוא האפשרות לכפות על הצד המסרב את מילויו שהרי בלעדי זה לא יהיה הצו יעיל. אם מראש ברור שאין סיכוי לכפות על מילוי צו המניעה יימנע בית-המשפט מתתו {ע"א 280/57 יוסף חכמוב נ' יוסף שמידט, פ"ד יב 59}. בית-המשפט לא יתן צו מניעה אם...

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !