בלוגסטור

קיומו של נזק ראייתי שנגרם ברשלנות

ב- ת”א (יר’) 8174/05 {אתי בוטבול נ’ נאות קדומים בע”מ ואח’, תק-של 2007(4), 21405 (2007)} התובעת שהתה כאורחת ומוזמנת בגן אירועים אותו מפעילה הנתבעת 1. הנתבעת 2 מבטחת את הנתבעת…

שאלת הנזק הראייתי בדיני נזיקין

1. כללי שאלת הנזק הראייתי עולה, אם כי לא בהכרח, פעמים רבות במשפטי נזיקין. כאשר שוררת אי-ודאות עובדתית במשפט התוצאה היא פגיעה בבעלי הדין. אי-ידיעת העובדות לאשורן יכולה לגרום לתוצאה…

הפן הנזיקי-מהותי

1. כללי בפן הנזיקי-מהותי מדובר במקרים, בהם הנזק הראייתי גדול במיוחד – דבר המאפשר לצד שנפגע להגיש תביעת נזיקין כנגד הצד האחר. בתי-המשפט לערכאותיהם, נמנעו מלהכיר בנזק הראייתי כעילת תביעה…

הפן הדיוני-ראייתי

הפן הדיוני-ראייתי קובע כי במקרה והנתבע פוגע ביכולתו של התובע להוכיח טענותיו, וזאת על-ידי הסתרת ראיות/עובדות, לדוגמה, בית-המשפט, במקרים מאין אלה, עלול להעביר את נטל ההוכחה, מכתפי התובע לכתפי הנתבע….

דוקטרינת הנזק הראייתי

כפתרון לבעיית סיבתיות העמומה, הציעו המלומדים א’ פורת ו- א’ שטיין במאמרם {“דוקטרינת הנזק הראייתי: ההצדקות לאימוצה ויישומה במצבים טיפוסיים של אי-ודאות בגרימת נזקים” עיוני משפט כא(2), 190-189}, להכיר בדוקטרינה…