בלוגסטור

פגיעה בפרטיות – סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות

סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 קובע כדלקמן: “1. איסור הפגיעה בפרטיות לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.” בדברי ההסבר לסעיף 1 לחוק בהצעת החוק נאמר: “הוראת סעיף…

הגנת הפרטיות – עילות שונות

1. פסילת ראיות בדמות תכתובת דואר אלקטרוני ב- ת”א (מרכז) 63160-11-15 {חברת יהב חמיאס טכנולוגיות (1990) בע”מ נ’ גדעון ברגר, תק-מח 2016(1), 33643 (2016)} נדונה בקשה להורות על פסילת ראיות…

חיסיון, סודיות וקבילות

ב- רע”א 8943/06 {גיא יוחנן ואח’ נ’ סלקום ישראל בע”מ ואח’, תק-על 2009(4), 2366 (2009)} נעשתה ההבחנה בין שלושה מונחים אלה של חיסיון, סודיות וקבילות, ונאמר על-ידי בית-המשפט: “חיסיון –…

חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 – מבוא

ההגנה על הפרטיות חוסה תחת מטריית שלוש קבוצות של דינים: האחת, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק חופש המידע. השניה, דינים מיוחדים לסיטואציות משפטיות מיוחדות ובכלל…