בלוגסטור

כונס נכסים בחוק ההוצאה לפועל – מבוא

רק ה' לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצאה לפועל) עניינו כינוס הנכסים. על-פי חוק ההוצאה לפועל מוסמך רשם ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לנכס מסויים של החייב, על-מנת למכרו,…

מומחים בתחום הצוואות

1. מומחה לכתב יד מקובל להניח שכתב ידו של כל אדם ייחודי ושניתן לזהות על-פי תכונותיו של אותו כתב יד את כותבו. פעולת "הכתיבה היא תוצאה של שיתוף פעולה בין…