בלוגסטור

בלוגסטור

ברירת בעל המקרקעין וביצוע הברירה

1. הדין סעיפים 22-21 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובעים: "21. ברירת בעל המקרקעין (א) הקים אדם מבנה או נטע נטיעות (להלן: "הקמת מחוברים") במקרקעין של חברו בלי שהיה זכאי לכך על-פי דין או לפי הסכם עם בעל המקרקעין, הברירה בידי בעל המקרקעין לקיים את המחוברים בידו או לדרוש...

קראו עוד

הגנת הבעלות והחזקה במקרקעין

1. הדין סעיפים 20-15 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובעים: "15. החזקה בסימן זה "מחזיק" - בין שהשליטה הישירה במקרקעין היא בידיו ובין שהשליטה הישירה בהם היא בידי אדם המחזיק מטעמו. 16. תביעה למסירת מקרקעין בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי...

קראו עוד

תחום הבעלות במקרקעין

1. סעיפים 14-11 לחוק - הדין סעיפים 14-11 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובעים כי: "11. עומק וגובה הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, אולם, בכפוף לכל דין, אין בכך כדי...

קראו עוד

הלכות בתי המשפט בענייני מקרקעין

1. סעיף 9 לחוק המקרקעין חל גם על מקרה בו העסקה הראשונה בזמן היתה "דו-שלבית" ב- ע"א 9767/08 {סלמאן קדמני נ' סרחאן יוסף מולא, תק-על 2011(1), 573, 575 (2011)} נפסק מפי כב' השופטת מ' נאור: "במרכזה של פרשה זו שתי עסקאות נוגדות: התחייבות של בעל מקרקעין למכור חלקה בכפר ירכא...

קראו עוד

עסקת מתנה במקרקעין

ב- רע"א (מחוזי חי') 37814-08-10 {חיים עיני, נ' טלי סידי, תק-מח 2011(1), 13144, 13150 (2011)} המבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט השלום בחיפה, שם נדחתה בקשת המבקשים להורות על עיכוב ביצוע פסק-דינו של בית-משפט המחוזי, שהורה על פינויים מהדירה. במקביל, הגישו...

קראו עוד

עיקול בניגוד לעיסקה במקרקעין

1. כללי תוצאת רישום עיקול על נכס מקרקעין היא שלא ניתן לבצע במקרקעין פעולה מרצון אלא על-פי היתר בית-המשפט למעט פדיון משכנתה {ראה סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967}. עיקול אינה זכות במקרקעין, על-כן וכפי שנראה להלן, ברוב רובם של המקרים תועדף הזכות הנוגדת על-אף...

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !