בלוגסטור

ביטול מקצת הצוואה

1. כללי סעיף 38 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כדלקמן: "38. ביטול מקצת הצוואה (א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי…

ביטול צוואה על ידי מצווה

1. כללי סעיף 36 לחוק הירושה קובע כדלקמן: "36. ביטול על-ידי המצווה (א) המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על-ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על-ידי השמדת הצוואה; השמיד…

צוואה לטובת עדים

1. כללי סעיף 35 לחוק הירושה קובע כדלקמן: "35. צוואה לטובת עדים וכו' הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן…

צוואה בלתי חוקית

1. כללי סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי: "34. צוואה בלתי-חוקית וכו' הוראת צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי – בטלה." זכותו של המנוח לעשות ברכושו כרצונו היא זכות יסוד…

צוואה סתומה

1. כללי סעיף 33 לחוק הירושה קובע כי: "33. צוואה סתומה וכו' הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה." לאחר…

טעות סופר בצוואה

1. כללי סעיף 32 לחוק הירושה קובע כי: "32. טעות סופר וכו' (תיקון התשנ"ח) נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או…