העתק צילומי כראיה – סעיף 41 לפקודת הראיות

סעיף 41 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן:

“41. העתק צילומי כראיה
העתק צילומי של מסמך, מסוג מסמכים שנקבע לעניין זה בתקנות, אשר מצורף אליו אישור שההעתק נעשה מן המקור באופן ובתנאים שנקבעו לאותו סוג מסמכים בתקנות, ישמש ראיה לכאורה בהליך משפטי –
(1) בכל מקרה שלפי הדין מותר להוכיח תכנו של מסמך בהעתקו;
(2) אם המקור בוער על-פי תקנות ובתנאים שנקבעו בהן, ומצורף להעתק אישור על כך כפי שנקבע בתקנות לאותו סוג מסמכים.”

סעיף 41 לפקודת הראיות קובע כי העתק צילומי של מסמך, מסוג המסמכים שנקבע לעניין זה בתקנות, אשר מצורף אליו אישור שההעתק נעשה מן המקור באופן ובתנאים שנקבעו לאותו סוג מסמכים בתקנות, ישמש ראיה לכאורה בהליך משפטי במקרים הבאים:

האחד, בכל מקרה שלפי הדין מותר להוכיח תכנו של מסמך בהעתקו {כאמור בסעיף 41(1) לפקודת הראיות}.

השני, אם המקור בוער על-פי תקנות ובתנאים שנקבעו בהן, ומצורף להעתק אישור על-כך כפי שנקבע בתקנות לאותו סוג מסמכים {כאמור בסעיף 41(2) לפקודת הראיות}.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *