“חסוי”, “נציג”, “קרוב” ו”מקום מושב” – סעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

סעיף 80 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 קובע כדלקמן:

“80. הגדרות (תיקון התש”ל)
בחוק זה:
“חסוי” – מי שבית-המשפט מינה לו אפוטרופוס לפי סעיף 33, או מי שבית-המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס כאמור, והוא אף כשעדיין לא הוברר אם נתקיימו התנאים למינוי, הכל לפי העניין;
“נציג” של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;
“קרוב” – אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;
“מקום מושב” של אדם – המקום בו נמצא מרכז-חייו; קטין, פסול-דין וחסוי, חזקה עליו שמקום-מושבו הוא במקום-מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז-חייו נמצא במקום אחר.”

ביום 11.04.16 פורסם תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות {ספר חוקים, חוברת מס’ 2550, ג’ בניסן התשע”ו} ובמסגרתו תוקן סעיף הנ”ל ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

“80. הגדרות (תיקונים: התש”ל, התשע”ו (מס’ 18))
בחוק זה:
“נציג” של אדם – הוריו או אפוטרופסו הממונה, הכל לפי הוראות הפרק השני והשלישי;
“קרוב” – בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה;
“מקום מושב” של אדם – המקום בו נמצא מרכז חייו; קטין, פסול-דין ואדם שמונה לו אפוטרופוס, חזקה עליו שמקום מושבו הוא במקום מושבו של נציגו כל עוד לא הוכח שמרכז חייו נמצא במקום אחר;
“חוק זכויות החולה” – חוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996;
“חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
“טובתו” של אדם – מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם;
“ייפוי-כוח מתמשך” – כמשמעותו בסעיף 32ב(א);
“מעון” – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-1965, למעט מקום שהיה שאינו משמש למגורים;
“השר” – שר המשפטים.”

הערה: תיקון מס’ 18 ייכנס לתוקפו בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

{לעניין הגדרת “חסוי” ראו בש”א (שלום חי’) 16983/03 זיצר שמואל נ’ לוי רחל, תק-של 2004(1), 31751 (2004); תמ”ש (משפחה יר’) 22322/01 ס’ א’ נ’ ס’ א’, תק-מש 2002(3), 348 (2002); תמ”ש (משפחה ת”א) 35070/97 י’ ט’ נ’ א’ ט’, תק-מש 2000(2), 118 (2000); תמ”ש (משפחה ת”א) 4570/98 פלונית נ’ היועץ המשפטי לממשלה, תק-מש 98(1), 101 (1998); לעניין הגדרת “קרוב” ראו בש”א (משפחה יר’) 1237/98, תמ”ש (יר’) 16132/97 פלונית נ’ אלמונית, תק-מש 99(1), 46 (1999); לעניין הגדרת “מקום מושב” ראו ע”א 7687/04 מרדכי ששון נ’ זוהר ששון, פ”ד נט(5), 596 (2005); תמ”ש (משפחה ת”א) 12850/00 כ’ מ’ נ’ כ’ י’, תק-מש 2000(3), 1087 (2000)}.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *