עדות קטין שאינו בר אחריות פלילית – סעיף 55 לפקודת הראיות

סעיף 55 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן:

“55. עדות קטין שאינו בר-אחריות פלילית (תיקון: התשנ”א)
(א) בית-המשפט השומע עדותו של קטין, שאינו בר-אחריות פלילית בשל גילו, יזהירו תחילה בלשון המובנת לקטין, שעליו להעיד את האמת, את כל האמת ואת האמת בלבד.

(ב) לא יורשע אדם על סמך עדות יחידה של קטין שאינו בר-אחריות פלילית בשל גילו, אלא-אם-כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה.”

על-פי סעיף 55 לפקודת הראיות ניתן להרשיע אדם על-פי עדות יחידה של קטין ובתנאי כי יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה {ת”פ (אי’) 1573-08 מ.י. פרקליטות מחוז דרום נ’ פלוני, פורסם באתר האינטרנט נבו (2012); ע”פ 9012/08 פלוני נ’ מדינת ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (2012); ע”פ 7082/09 פלוני נ’ מדינת ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (2011); ע”פ 3273/09 פלוני נ’ מדינת ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (2010); ת”פ (ב”ש) 4208/06 פרקליטות מחוז דרום נ’ אילדטוב בניהו, פורסם באתר האינטרנט נבו (2007)}.

גיל האחריות הפלילית הינו שתים-עשרה שנים {ראה סעיף 34ו לחוק העונשין}. במישור האזרחי גיל הקטינות הינו ארבע-עשרה שנים {ראה סעיף 54(1) לפקודת הראיות}.

כאמור, סעיף 55(ב) לפקודת הראיות קובע כי אין להרשיע אדם על סמך עדות יחידה של קטין, שאינו בר-אחריות פלילית בשל גילו, אלא-אם-כן יש בחומר הראיות דבר לחיזוקה.

משמעות “דבר לחיזוק” הנדרש כאן הינה זהה לזו שניתנה בפסיקה לאותו מושג בעניינו של סעיף 10א לפקודת הראיות.

המועד הקובע לעניין הגיל בהקשר זה יהיה גילו של הקטין בעת מסירת עדותו בבית-המשפט {י’ קדמי, שם, 236}.

ב- ת”פ (צפת) 28228-10-11 {מדינת ישראל נ’ אריה כחלון, פורסם באתר האינטרנט נבו (2012)} קבע בית-המשפט כי מאחר ובמועד מתן עדותו בבית-המשפט טרם מלאו לקטין שתים-עשרה שנים כלומר, הוא טרם הגיע לגיל האחריות הפלילית, הרי לאור סעיף 55(ב) לפקודת הראיות, נדרש חיזוק לעדותו.

מאחר ולאור סעיף 10(ד) לפקודת הראיות, הרשעה על סמך הודעתו דורשת חיזוק, הרי במקרה הנוכחי ולאור התקיימות הנסיבות של סעיף 10(ד) וגם של סעיף 55(ב) לפקודת הראיות, בית-המשפט סבר כי לגבי הודעתו של הקטין לא ניתן להסתפק בתוספת ראייתית של חיזוק, אלא נדרשת תוספת ראייתית משמעותית יותר, בדמות “חיזוק מוגבר”.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *