שמירת זכויות – סעיף 7 לחוק המכר

סעיף 7 לחוק המכר (דירות), התשל”ג-1973 קובע כדלקמן:

“7. שמירת זכויות (תיקון: התשע”א)
חוק זה אינו גורע מזכויות הקונה או קונה המשנה הניתנות לו לפי כל דין.”

בסעיף 7 לחוק המכר (דירות), נקבע כי חוק המכר (דירות) אינו גורע מזכויות הקונה או קונה המשנה הניתנות לו לפי כל דין.

בהתאם לכך, תביעה בגין ליקויי בניה ניתן להגיש לא רק על-פי העילות שבחוק המכר (דירות), אלא גם כן מכוח עילות נוספות, כגון חוק המכר הכללי, פקודת הנזיקין ועשיית עושר ולא במשפט לדוגמה {ת”א (שלום חי’) 2809-08 רימה בידר נ’ אנגל ג’נרל דיבלופרס בע”מ, תק-של 2010(1), 26528, 26530 (2010)}.

חוק המכר דירות אינו חוק קונקלוסיבי ואין בו כל הוראה של “ייחוד עילה”. להיפך, סעיף 7 לחוק המכר דירות {בנוסחו הישן} קובע במפורש כי “חוק זה אינו גורע מזכויות הקונה הניתנות לו לפי כל דין” ועל-כן יחסי התובע והנתבע כפופים לזכויות ולחובות מכוח הדין הכללי כמו חוק החוזים (חלק כללי), פקודת הנזיקין וחוק ההתיישנות לדוגמה {ת”א (שלום פ”ת) 5458/04 דרעי יובל נ’ לנדקו ישראל יזום וניהול בע”מ, תק-של 2007(2), 17873 (2007)}.

סעיף הנ”ל, מאפשר הטלת אחריות נזיקית על מוכר גם במקרים בהם הוא לא נושא באחריות חוזית משום שהקונה לא עמד בנטל ההודעה על אי-ההתאמה {ע”א 449/85 היועץ המשפטי לממשלה נ’ גד חברה לבניין בע”מ, פ”ד מג(1), 183 (1989); ת”א (מחוזי חי’) 1137/00 אלדד עמוס ואח’ נ’ איזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע”מ, תק-מח 2007(1), 5133 (2007)}.

נבהיר כי סעיף 7 לחוק המכר (דירות) נועד להיטיב עם הצרכן ולהוסיף על זכויותיו ותרופותיו לפי הדין הכללי {בש”א (שלום ר”ל) 2780/04 דינקנס חברה לבניין והשקעות בע”מ נ’ גרצקס אברהם, תק-של 2004(2), 8395 (2004)}.

עסקינן בהוראת חוק קוגנטית. ביחסי קבלן-רוכש באה לידי ביטוי מערכת חוזית לא שיוויונית, הן בחוזה הרכישה והן במסמכים הנלווים לו, שלעיתים רבות הינם חד-צדדיים ואין בהם אלא את טובת הקבלן בלבד {ת”א (שלום ת”א) 123565/00 אליהו אברהם ושולמית נ’ י.ח. דימרי בניה ופיתוח בע”מ, תק-של 2003(2), 15166, 15167 (2003)}.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *