תביעה לסילוק יד והצמדת רשות לזכות השכירות בנכס

משהוסכם בין משכיר ושוכר כי השוכר רשאי להתקין, למשל, חלון ראווה תמורת דמי שימוש חודשיים הרי שימוש בחלון הראווה לאחר תום תקופת השכירות {ובהסכמה מכללא או מפורשת של המשכיר} הינו רשות שאין לבטלה. רשות זו נשארת צמודה לזכות השכירות – כל עוד היתה נמשכת – אלא אם למשכיר ישנה עילה לבטל את השכירות {ע”א 604/71 מעלות הנביאים בע”מ ואח’ נ’ דניאל שולר, פ”ד כו(2), 201 (1972)}.

כך גם, חוזה שכירות הכולל תנאי לפיו רשאי השוכר להשתמש בשטח אדמה הגובל עם המושכר, אין המשכיר יכול לבטל את הרשות בכל עת במשך תקופת השכירות. זכות זו ממשיכה אף במשך תקופת הדיירות הסטטוטורית {ראה סעיף 15(א) לחוק הגנת הדייר; ע”א 294/56 ש.נ. חברה לתעשיה בע”מ נ’ ירדן פרגמן, פ”ד יב(1), 141 (1958)}.

זכות גישת מעבר אישית של השוכר כאחד מתנאי השכירות שלו למושכר ולכל הקשור אליו טפלה היא לשכירות והיא כלולה בה כחלק בלתי-נפרד ממנה, אפילו לא התנו זאת במפורש. אולם, נטל ההוכחה בדבר קיום יחסי שכירות או כי השכירות משתרעת על חלק אחר המוחזק בידי השוכר – היא על הטוען זאת, ותשלום דמי שכירות עדיין אינו מהווה הוכחה דייה {ע”א 161/60 אחוזת אביב בע”מ ואח’ נ’ זיגה וייספיש, פ”ד טו(8), 1071, 1074 (1961)}.

חזקה בלעדית בנכס, אף כשהיא מלווה בתשלום תמורה בעדה, אינה יוצרת בהכרח הנחה על קיומו של קשר שכירות דווקא. הבא לסתרה – עליו הראיה.
חובת ההוכחה שכל חלק מהנכס שהוא מחזיק בו נכלל בשכירות היא על הטוען זאת, ואין הוא יוצא ידי חובתו זאת לגבי כל חלקי הנכס שהוא משתמש בהם על-ידי כך שהוא מוכיח כי שילם דמי שכירות, כאשר היקף השכירות עומד לוויכוח, כאשר היקף הנכס עליו משתרעת השכירות כביכול נתון במחלוקת. כאשר זה אומר שהם שולמו בעד נכס אחד בלי השני, על הטוען לשכירות גם על הנכס השני להוכיח זאת {ע”א 161/60 אחוזת אביב בע”מ ואח’ נ’ זיגה וייספיש, פ”ד טו(8), 1071, 1074 (1961)}.

יוזכר, כי תמורה או דמי שכירות אין בהן כשלעצמן כדי ליצור הסכם שכירות בין הצדדים, אלא רק מהווה הוכחה לכאורה, היינו מעוררת הנחה חזקה, בדבר יצירת קשר מעין זה {ע”א 96/49 סודיט נ’ רוזנברג ואח’, פ”ד ד(1), 737 (1950); פים כרך ג’, 396, 400-399}.

כאשר ברור וידוע בעד איזה נכס שולמו דמי השכירות. אך שונה הדבר כאשר היקף הנכס עליו משתרעת השכירות כביכול נתון במחלוקת, כאשר זה אומר שהם שולמו בעד נכס אחד בלי השני, על הטוען לשכירות גם על הנכס השני להוכיח זאת.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *