תחולה – סעיף 11 לחוק המכר

סעיף 11 לחוק המכר (דירות), התשל”ג-1973 קובע כדלקמן:

“11. תחולה (תיקונים: התש”ן, התשע”א)
(א) הוראות חוק זה לא יחולו –
(1) על דירה בבניין שבנייתו נסתיימה לפני תחילתו של חוק זה;
(2) על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק זה.
(ב) חוק המכר (דירות) (תיקון מס’ 3), התש”ן-1990, לא יחול על דירה בבניין שבנייתו נסתיימה או שחוזה המכר לגביה נכרת לפני פרסומו (להלן – יום הפרסום); על דירה כאמור יחולו הוראות חוק המכר (דירות), התשל”ג-1973, כנוסחו ערב יום הפרסום.
(ג) חוק המכר (דירות) (תיקון מס’ 5), התשע”א-2011 (בסעיף-קטן זה – תיקון מס’ 5), לא יחול על דירה בבניין שבנייתו הסתיימה או שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של תיקון מס’ 5; על דירה כאמור יחולו הוראות חוק המכר (דירות), התשל”ג-1973, כנוסחו ערב יום התחילה של תיקון מס’ 5.”

בתיקון מיום 6.4.11 נקבעו הוראות מעבר לפיהם הוראות החוק החדש {תיקון התשע”א} לא יחולו על דירה בבניין שבנייתו הסתיימה או שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו.
ב- ת”א (שלום ת”א) 62188/97 {לינדה מואס נ’ חן גולן, תק-של 2002(3), 20768 (2002)} קבעה כב’ השופטת ענת ברון כי בניית הבניין נשוא הדיון הסתיימה ביום 13.2.90 וההסכם נחתם ביום 8.4.90. הן גמר הבניה והן כריתת ההסכם התרחשו קודם לפרסום תיקון תש”ן לחוק המכר (התיקון התקבל בכנסת ביום 24.7.90 ופורסם ביום 2.8.90) ומשכך, על המקרה דנן חל האמור בחוק המכר (דירות), כנוסחו לפני תיקון התש”ן.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *