תחולת דיני הראיות – סעיף 52 לפקודת הראיות

סעיף 52 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א-1971 קובע כדלקמן:

“52. תחולה
הוראות פרק זה יחולו הן על מסירת ראיות בפני בית-משפט ובית-דין והן על מסירתן בפני רשות, גוף או אדם המוסמכים על-פי הדין לגבות ראיות; ובמקום שמדובר בפרק זה ב”בית-משפט” – גם בית-דין, גוף או אדם כאמור במשמע.”

י’ קדמי בספרו {על הראיות, חלק שלישי, 1012 (2009)} גורס כי “גישה רווחת היא, לראות את המושג “רשות” כמבטא את הגורמים המוסכמים לקיים חקירה במשמעות של איסוף ראיות (להבדיל מגורמים אחרים המוסמכים “לגבות ראיות” בדרך המאפיינת מסירת עדות בבית-משפט); ובדרך זו לפרש את הוראת הרישא – להבדיל מהוראות הסיפא, שאינה כוללת את המושג “רשות” – כחלות גם על הגורמים המוסמכים על-פי דין “לאסוף ראיות”, כגון: משטרת ישראל, חוקרי מס הכנסה, חוקי המכס וכיוצ”ב”.

עמדתו זו של י’ קדמי כאמור אומצה למעשה ב- רע”פ 8600/03 {מדינת ישראל נ’ גלעד שרון, פ”ד נח(1), 748 (2003)}, שם קבע בית-המשפט:

“לכאורה היה ניתן להגיע אל המסקנה שיש לראות גם במשטרה הגובה ראיות “בית-משפט”… תוצאה זו איננה מניחה את הדעת. אין זה סביר שהמשטרה אשר מעוניינת בקבלת מסמכים מסויימים ואשר בפניה טוען החשוד לחסיון – היא זו שתכריע אם אמנם עומד לו החסיון… אשר-על-כן בשעה שחשוד אשר נחקר במשטרה טוען לתחולתו של החסיון – לא תהיה לחוקר המשטרה הסמכות להחליט אם המסמכים חוסים תחת החסיון. כדי לקבל את המסמכים יאלץ החוקר לפנות אל בית-המשפט בבקשה שיוצא צו.”
{ראה גם בג”צ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ משטרת ישראל, פורסם באתר האינטרנט נבו (2012); ב”ש (יר’) 4196/05 מדינת ישראל נ’ יצחק זוזיאשווילי, פורסם באתר האינטרנט נבו (2005)}.

ב- בש”א (נצ’) 2879/07 {יעקב סדיק נ’ המוסד לביטוח לאומי, פורסם באתר האינטרנט נבו (2008)} קבע בית-המשפט כי “בנוסף, למרות שדיני הראיות אינם חלים בבית-הדין לעבודה (סעיף 32 לחוק בית-הדין לעבודה, תשכ”ט-1969), הרי שלפי סעיף 52 לפקודת הראיות, נראה שנכון להחיל, גם בבית-הדין לעבודה, את העקרונות האמורים בסעיף 50א לאותה פקודה.”

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *