הינתקות ממערכת חימום מרכזית – סעיף 59ב לחוק המקרקעין

1. הדין סעיף 59ב לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כדלקמן: “59ב. הינתקות ממערכת חימום מרכזית (תיקון התשמ”ח) (א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן: “המערכת המרכזית”), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !