לתשומת לבכם לא כל כתבי בית הדין באתר מותאמים, מבחינה מבנית והפנייה לתקנות הרלבנטיות החדשות , לתקנות סדר הדין האזרחי תשע”ט – 2018 !!!

אנו פועלים להתאמת כל כתבי בית הדין באתר לתקנות החדשות ונודה לכם על סבלנותכם … כתבי בית דין שכבר הותאמו לתקנות החדשות סומנו במפורש.

מעוניינים בניסוח וכתיבת כתבי טענות בהתאמה אישית ?

משרדנו מציע את שירותיו לקבל פניות, בין מעורכי דין ובין לכל דורש, לכתיבת כתבי טענות, איכותיים ויסודיים, בתחום האזרחי, משפחה, חוזים, חברות ועבודה.

לפרטים נוספים לחצו כאן (השירות ניתן לעו”ד ולכל דורש)

כתבי בית דין שנוספו לאחרונה באתר

מותאמים לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט – 2018

תגובה מטעם צד ג’ (הרוכש) לבקשת הנאמנת לביטול פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה

300.00
תגובה מטעם צד ג’ (הרוכש) לבקשת הנאמנת לביטול פעולה הגורעת נכס מקופת הנשייה מכוח הוראות סעיף 220 לחוק חדלות פירעון

‏‏הודעה על ייצוג ופנייה מוסכמת לדחיית מועד דיון

80.00
‏‏הודעה על ייצוג ופנייה מוסכמת לדחיית מועד דיון. מותאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט – 2018. התובענה כוללת את המסמכים

הודעה על ייצוג ופנייה מוסכמת להארכת המועד להגשת כתב הגנה

80.00
הודעה על ייצוג ופנייה מוסכמת להארכת המועד להגשת כתב הגנה. מותאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע”ט – 2018. התובענה כוללת