הפן הנזיקי-מהותי

1. כללי בפן הנזיקי-מהותי מדובר במקרים, בהם הנזק הראייתי גדול במיוחד - דבר המאפשר לצד שנפגע להגיש תביעת נזיקין כנגד הצד ...

הפן הדיוני-ראייתי

הפן הדיוני-ראייתי קובע כי במקרה והנתבע פוגע ביכולתו של התובע להוכיח טענותיו, וזאת על-ידי הסתרת ראיות/עובדות, לדוגמה, בית...