עבודה - שכר ופנסיה

 
פיצויי פיטורין והלנת פיצויים – נבו הלנת שכר – נבו חישוב שכר נטו – קבוצת שקל
מחשבון נקודות זיכוי לשנים 2017-2018 – רשות המיסים חישוב גובה המס על פיצויים בגין פריה מעבודה – קבוצת שקל חישוב החזרי המס המגיעים לשכיר בגין תשלומים לתוכניות ביטוח ופנסיה – שקל
מחשבון הטבות מס לעצמאיים – מנורה מבטחים מחשבון לחישוב תקופת עבודה לצרכיי טופס 161 – עופר קנטור חישוב נקודות זיכוי במס העומדות לרשותך – קבוצת שקל
מחשבון פנסיה – מנורה מבטחים חישוב עלות שכר – קבוצת שקל מחשבון דמי הבראה – מיכל
יעד פנסיוני – מידע על כלל חסכונותיך הפנסיונים – מנורה מבטחים חישוב דמי אבטלה אחרי פרישה מעבודה – קבוצת שקל חישוב כדאיות לעבודה לפנסיונר המבקש לשוב לעבוד – קבוצת שקל
תכנון פרישה מיידית – בדוק מהו הסכום החד פעמי הנדרש לצורך קבלת הכנסה חודשית מבוקשת – קבוצת שקל תכנון פרישה עתידי – תכנן את הפנסיה החודשית הרצויה לך בעת פרישה – קבוצת שקל מחשבון גמלת נכות מעבודה (מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה) – המוסד לביטוח לאומי
בדיקת סכום הביטוח הכדאי למקרה אסון – קבוצת שקל הפנסיות של הביטוח הלאומי במקרים של מוות, נכות  או זיקנה – קבוצת שקל בדיקת זכאות לדמי אבטלה – המוסד לביטוח לאומי
מחשבון קופת גמל – מחשבונים לעם מחשבון דמי הבראה – מחשבונים לעם מחשבון דמי מילואים – מחשבונים לעם
מחשבון הלנת שכר -מחשבונים לעם תרגום שכר נטו לשכר ברוטו – קבוצת שקל מחשבון חישוב תשלום ביטוח לאומי
מחשבון דמי הבראה – אתר שומר שבת מחשבון שכר מינימום – אתר שומר שבת חישוב עלות מעסיק – סינאל
מחשבון פיצויי פיטורין – אתר שומר שבת מחשבון נקודות זיכוי – אתר שומר שבת מחשבון ביטוח לאומי – INFOMAS
מחשבון ימי מחלה – INFOMAS מחשבון הודעה מוקדמת – INFOMAS מחשבון שעות נוספות – INFOMAS
מחשבון שכר – גולינגו מחשבון הוצאות דלק – גולינגו חישוב פיצויי פיטורים – פרישה
בדיקת זכאות לדמי לידה – המוסד לביטוח לאומי מחשבון הודעה מוקדמת לפיטורים – פלקס חישוב פיצויי פיטורים – פורטל זכויות העובדים
טבלאות חישוב שכר – סינאל חישוב נקודות זיכוי – סינאל חישוב פיצויי פיטורים – קבוצת שקל
מחשבון הלנת שכר – פורטל זכויות העובדים חישוב שכר נטו לפי ברוטו – סינאל חישוב שכר ברוטו לפי נטו – סינאל
מחשבון חישוב נטו מהברוטו – אתר שומר שבת מחשבון לבדיקת זכאות מענק עבודה – רשות המיסים מחשבון להיוון פנסיה תקציבית – פרישה

חישובי ריבית וכספים

 
ריבית והצמדה לפי חוק – נבו שערי חליפין יציגים – בנק ישראל ריביות – בנק ישראל
סכום לפירעון – הפרשי הצמדה – מ.א. בקרה וניהול החזר הון תקופתי תשלום קבוע בכל סוף תקופה – לוח שפיצר – מ.א. בקרה וניהול סכום לפירעון והפרשי שער – מ.א. בקרה וניהול
חישוב חוב לבנק בהוצל”פ – מ.א. בקרה וניהול חישוב הפקדה חודשית לצורך צבירת הון עתידי רצוי – קבוצת שקל כדאיות ניצול כספי ריבית על חיסכון בלבד או ניצול כספי הקרן בנוסף – שקל
חישובי הצמדה – מיכל חישוב חיסכון עתידי – קבוצת שקל בדיקת הצמדה וריבית על ההון – שקל
חישוב עסקת ליסינג וכדאיותה מול הלוואה רגילה – קבוצת שקל מחשבון תרגום ריבית אפקטיבית לנומינלית ולהיפך – בנק ישראל סימולטור  IBAN – סטנדרט בינלאומי לזיהוי חשבונות בנק- בנק ישראל
מחשבון עמלות בנקים – בנק ישראל מחשבון הלוואות – מחשבונים לעם מחשבון הלוואה – גולינגו
מחשבון שיעור הריבית הנומינלית השנתית – מחשבונים לעם מחשבון תשלום עבור הלוואה – מחשבונים לעם מחשבון הערך העתידי של השקעה – מחשבונים לעם
מחשבון המספר הכולל של תקופות תשלום בקצבה שנתית – מחשבונים לעם מחשבון לחישוב גובה המס לביטוח הלאומי ומס בריאות – unq חישוב חוב לבנק בהוצל”פ – מ.א. בקרה וניהול
מחשבון רווח והפסד על הדולר – גולינגו המרת שער מטבע – גולינגו מחשבון הוצאות חודשיות – גולינגו
מחשבון נקודת האיזון – גולינגו מחשבון ריבית דריבית – פלקס מחשבון ריבית רגילה – פלקס
חישוב הסכום המירבי המותר לשימוש במזומן – רשות המיסים

מיסים

בדיקת תשואה על נכס – קבוצת שקל שומה עצמית למס שבח – רשות המיסים מחשבון לביטוח דירה – משרד האוצר
מחשבון מס שבח – שומה עצמית – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין בדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין בדיקת זכאות למענק מס ריבוי דירות – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין
מחשבון לבירור ולתשלום הוצאות פיתוח – משרד הבינוי והשיכון מחשבון אגרות להיתרי בנייה – אגף השירותים והמידע הממשלתי איתור דושים בתחום אחריות לשכה – רישום והסדר מקרקעין
המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי ובינוי – אתר השירותים ןהמידע הממשלתי מחשבון הפחת לפי ספרות סכום השנים של חיי נכס במשך תקופה נתונה – מחשבונים לעם מחשבון פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת – מחשבונים לעם
איתור גוש, חלקה וכתובת – המרכז למיפוי ישראל מאגר מידע נדל”ן – פרטים על מכירות של זכויות במקרקעין – רשות המיסים מחשבון מס רכישה – גולינגו
סימולטור מס רכישה – רשות המיסים
 

מקרקעין

 
בדיקת תשואה על נכס – קבוצת שקל שומה עצמית למס שבח – רשות המיסים מחשבון לביטוח דירה – משרד האוצר
מחשבון מס שבח – שומה עצמית – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין בדיקת זכאות לפטור ממס במכירת דירת מגורים א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין בדיקת זכאות למענק מס ריבוי דירות – א. עומר ושות’ – משרד עורכי דין
מחשבון לבירור ולתשלום הוצאות פיתוח – משרד הבינוי והשיכון מחשבון אגרות להיתרי בנייה – אגף השירותים והמידע הממשלתי איתור דושים בתחום אחריות לשכה – רישום והסדר מקרקעין
המודל הדינמי לחישוב כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי ובינוי – אתר השירותים ןהמידע הממשלתי מחשבון הפחת לפי ספרות סכום השנים של חיי נכס במשך תקופה נתונה – מחשבונים לעם מחשבון פחת קו-ישר של נכס עבור תקופה אחת – מחשבונים לעם
איתור גוש, חלקה וכתובת – המרכז למיפוי ישראל מאגר מידע נדל”ן – פרטים על מכירות של זכויות במקרקעין – רשות המיסים מחשבון מס רכישה – גולינגו
סימולטור מס רכישה – רשות המיסים