ברוכים הבאים לאתר “דוגמאות-כתבי-בית-דין” (להלן: “האתר”).

לקוח נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין האתר ובא להסדיר ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש, הגלישה, וביצוע רכישות באתר (להלן: תנאי השימוש ותקנון האתר”).

הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש ותקנון האתר כתנאי מוקדם להתקשרות בין האתר לבינך, וזאת לפני הרישום וקבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר, ההרשמה, השימוש ו/או רכישת שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.

הנך מצהיר שאתה בגיל 18 שנה ביום ההתקשרות עם האתר וכי הנך בעל הסמכות,  הכשירות והזכות להתקשרות זו. במידה והנך קטין, אתה נדרש לצרף הסכמת אחד מהוריך ו/או אחד מהאפוטרופוסים החוקיים לצורך ההתקשרות עמנו.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לקבלת לשירותינו.

תנאי השימוש ותקנון האתר נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מוקדמת.

הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינן משמשות ו/או ישמשו לצורך פרשנותו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

האתר מהווה רשת חברתית וזירת מסחר מקוונת למכירה ורכישה של כתבי בית דין, דוגמאות כתבי טענות והסכמים משפטיים.

ניסוח כתבי טענות איננה מלאכה קלה ודורשת ידע, מיומנות, ניסיון רב ובעיקר זמן יקר שלא נמצא ברשותנו.

ניסוח כתבי בית דין בצורה מודולרית נועד להקל על המשתמש, להוות פתרון נוח, זול, יעיל, ובא לחסוך זמן יקר. כתבי בית דין מודולרים יכולים לתת לכם מענה הולם ומתאים לכל משרד עו”ד הן המתחילים והן עו”ד ותיקים שמעוניינים להקל במעט במלאכת הכתיבה והניסוח.

יחד עם זאת יודגש, כי הדוגמאות ו/או ההסכמים המפורסמים באתר מובאים כדוגמה ו/או כמסגרת בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. הדוגמאות וההסכמים המפורסמים באתר הינם דוגמאות כלליות וכוללניות אשר אינם מתאימים בהכרח לכל מקרה ו/או לכל סוגיה משפטית וע”כ השימוש בדוגמאות אלו נעשית באחריות המשתמש בלבד.

כתבי בית הדין המובאים באתר מקוטלגים בצורה נוחה ומתעסקים בכל תחומי המשפט.

האתר הינו נוח לשימוש, קל להבנה והפעלה ומאוד ידידותי.

מטבע הדברים כתבי בית הדין המוצעים למכירה באתר אינם ייחודיים ונעשים בהם שימוש על ידי יותר מלקוח אחד.

פרסום מאמרים

אתר “דוגמאות כתבי בית דין” מאפשר לכם לפרסם, בחינם, מאמרים בתחומי המשפט השונים ולקבל על כך קרדיט.

האמור במאמרים המפורסמים אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמרים נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובכל מקרה לאתר “דוגמאות כתבי בית דין” לא תהא כל אחריות בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המפורט במאמרים.

מטרת התכנים המופיעים באתר נועדו על מנת לסייע למשתמשים ולהוות מקור למידע כללי ובסיסי בלבד ולכן יש להתייחס לתכנים אלו במידת הזהירות הנדרשת.

זכויות היוצרים של המאמרים השונים שמפורסמים באתר שייכים למחברים בלבד ואין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשכפל את המאמרים או חלקים מהם בכל דרך שהיא, ללא אישור מפורש מאת המחברים אלא אם כן צויין אחרת.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר, עיצוב האתר, לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות האתר אלא אם כן צוין אחרת.

כתבי בית הדין המתפרסמים באתר מהווים יצירה משפטית ומוגנים בזכויות יוצרים.

השימוש בכתבי בית הדין המפורסמים באתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא שימוש מסחרי, וע”כ אין להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשווק ו/או לפרסם ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ”י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר ו/או מהמפרסמים השונים.

השימוש בזכויות הנרכשות באתר יעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון האתר ו/או תנאי השימוש ותקנות חנות המשרד של המפרסמים השונים בלבד.

השימוש בתכנים הנ”ל ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות הקניין ו/או בזכויות הנלוות, בניגוד להוראות אשר בתנאי השימוש ותקנון זה ו/או בניגוד לכל דין רלבנטי אחר, יאפשר לאתר לנקוט כנגד המפר אמצעים משפטיים, חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר ואף העברת פרטיו לצד ג’, והכול בהתאם להצהרת הפרטיות המוגדרת בהסכם זה.

במקרה של תביעה שתוגש כנגד האתר כתוצאה משימוש בלתי חוקי של הלקוח ובניגוד לתנאי השימוש ותקנון האתר, יישא הלקוח המפר באחריות המלאה בגין נזקיו של האתר, לרבות שיפויו כלפי צד ג’.

זכויות השימוש בכתבי בית הדין הנרכשות במסגרת האתר מעניקות ללקוח רישיון שימוש אישי בלבד ולא מסחרי.

הזכויות מקנות לרוכש ולמשרדו את האפשרות להשתמש בכתבי בית הדין, להתאימם לצרכיו ולהגישם בבתי המשפט הרלבנטיים והכול בכפוף לאמור בהסכם זה לעניין זכויות יוצרים וקניין רוחני.

ההרשמה לאתר הינה חינמית ואין בכך כדי לחייב אתכם בתשלום כלשהו.

התשלום ייגבה רק בעת רכישת כתבי בית דין.

ההרשמה לאתר הינה פשוטה ומהירה באמצעות קישור לטופס הרשמה אשר ממוקם בתפריט העליון של האתר או לחילופין בעת רכישת כתבי בית הדין.

הרשמה כרוכש הינה הרשמה רגילה וחינמית ובמסגרתה תידרשו לעדכן את פרטיכם האישיים בקישור “החשבון שלי” אשר ממוקם בתפריט העליון של האתר, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת לחיוב לצורך משלוח החשבונית וכו’.

ההרשמה לאתר כאמור הינה חינמית ואין בכך כדי לחייב אתכם בתשלום כלשהו והתשלום ייגבה רק בעת רכישת כתבי בית דין במידה ואתם חפצים לרכוש כתבי בית דין כלשהם.

הזמנה שתבוצע על ידך כלקוח באתר תהווה הצעה לרכישת כתבי בית הדין המפורטים באתר.

קיבול ההזמנה ע”י האתר ו/או ע”י המפרסמים תיעשה רק עם קבלת אמצעי התשלום והשלמתו.

עם השלמת התשלום יהא באפשרותך להוריד את כתבי בית הדין כקובץ בפורמט וורד ולעשות בהם שימוש כאמור בתנאים המפורטים בהסכם זה.

כלקוח הנך נדרש ומצהיר, כי הפרטים שנמסרו בעת ההזמנה ופתיחת חשבונך האישי הינם פרטים נכונים, עדכניים ומדויקים. לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד.

הנך מצהיר, כי סיסמאות הגישה לאתר יישמרו מפני גישה בלתי מורשית ולא יועברו לצד ג’.

הנך מצהיר, כי תנאי השימוש בכתבי בית הדין הנרכשות מהאתר, כפי שמפורטות בהסכם זה, מובנות ומקובלות על ידך.

האתר מציע מכירה של כתבי בית דין במחיר קבוע מראש אשר כוללים מע”מ, עלות משלוח וכל מס ו/או עמלה אחרת, אלא אם כן צוין אחרת.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי כתבי בית הדין לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכל עת.

האתר מתחייב לשמור מחיר ללקוח רק אם בוצעה ההזמנה בפועל והעסקה הושלמה בהצלחה.

על מנת לבצע רכישות באתר הנך נדרש להירשם ולפתוח חשבון לקוח חינמי באתר.

במסגרת ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש, סיסמה וכתובת אימייל תקנית.

עם פתיחת החשבון יש להגדיר בקישור “החשבון שלי” אשר ממוקם בראש העמוד, פרטי זיהוי בסיסיים כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת למשלוח החשבונית, אימייל וכו’.

בסיום הליך ההרשמה תוכל לבצע רכישות באתר.

שיטות המכירה באתר

הזירה מאפשרת לפרסם ולמכור כתבי בית דין, דוגמאות כתבי טענות והסכמים משפטיים בפורמט וורד בלבד וזאת על מנת שהרוכשים יוכלו לערוך את הקובץ במחשבם האישי. המכירות הן מכירות רגילות, כאשר תידרשו לשלם עבור המסמך את המחיר המבוקש. עם ביצוע התשלום בפועל תוכלו להוריד את המסמך ישירות למחשבכם מחשבונכם האישי באתר.

הליך הרכישה באתר

הליך רכישת כתבי בית דין הינו פשוט ומהיר. בחרו את המסמך המבוקש באמצעות חיפוש באתר, באמצעות לחיצה על הקישור “כתבי בית דין” בתפריט המשני בחלקו העליון של האתר או ישירות מחנויות המשרד של המפרסמים השונים.

לצד כל מסמך מפורט עלותו ואייקון “הוסף לסל”. עם לחיצה על האייקון תתקבל הודעה, כי המסמך נוסף לסל הקניות שלך. ניתן להוסיף מספר לא מוגבל של כתבי בית דין במסגרת רכישה אחת במסגרת אותה רכישה.  ניתן להוסיף את כתבי בית הדין לרשימת “מסמכים שמורים” לצורך עיון מאוחר יותר ו/או הוספתם לסל הקניות.

לאחר שסיימתם לבחור את כתבי בית הדין אותם אתם מעוניינים לרכוש, לחצו על הקישור “הצג עגלת קניות” או על הקישור עגלת הקניות הממוקם בתפריט העליון של האתר. בעמוד החדש שייפתח תתקבל רשימת כל המסמכים שביקשתם לרכוש. ניתן להוסיף עליהם, למחוק את המסמכים שאינכם מעוניינים בהם ואף לעדכן הנחה באמצעות קוד קופון במידה וישנו ברשותכם קוד קופון תקף.

לחצו על הקישור “המשך לתשלום”.

מלאו את הפרטים הנדרשים בטופס, לרבות שם משתמש וסיסמה אם טרם נרשמתם לאתר, בחרו את צורת התשלום המועדפת עליכם, אשרו את תנאי השימוש ותקנון האתר ולאחר מכן לחצו על הכפתור “שליחת הזמנה” או “המשך לפייפאל” אם בחרת בשיטת התשלום באמצעות פייפאל.

עם שליחת ההזמנה או התשלום תתקבל אישור על ביצוע ההזמנה.

את סטטוס ההזמנה / התשלום ניתן לראות בכל עת באמצעות לחיצה על קישור “החשבון שלי” אשר ממוקם בתפריט העליון של האתר ולאחר מכן בקישור “הזמנות”.

עם קבלת התשלום בפועל, בצורת התשלום בה בחרתם, המסמך או המסמכים שרכשתם יהיו זמינים עבורכם בקישור “החשבון שלי” –> “הורדות”. לחיצה על שם המסמך יפתח עבורכם חלון לצורך שמירת הקובץ במחשבכם האישי.

אמצעי התשלום באתר

התשלום בגין הרכישות נעשה באמצעות העברה בנקאית, ביט או  paypal העולמית אשר מקבלת את כל סוגי כרטיסי האשראי גם אם אין לך חשבון קיים ו/או פעיל בחברה זו.

תשלום באמצעות paypal הינה שיטת תשלום באמצעות אחת החברות המפורסמות והבטוחות ביותר בעולם.

עם קבלת האישור מחברת paypal בדבר התשלום תושלם עסקת הרכישה.

עם אישור ו/או קבלת התשלום בפועל תישלח על כך הודעה מתאימה ללקוח. חשבונית המס עפ”י חוק תישלח לכתובת המייל אשר הוזנה בפרטים האישיים לאחר השלמת הרכישה וביצוע התשלום.

במידה ולא אושרה עסקה מסוימת ע”י חברות האשראי מכל סיבה שהיא, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך תוך 24 שעות מיום ביצוע ההזמנה.

על הלקוח ליצור קשר עם המוקד הטלפוני של האתר ו/או עם מפרסם המסמך על מנת להסדיר את התשלום בגין ביצוע העסקה ו/או להורות על ביטולו. לא פעל הלקוח כן תוך 7 ימים מיום משלוח ההודעה, כאמור לעיל, יראה האתר את העסקה כמבוטלת.

מטבעו של סוג המכירות באתר, כל הרכישות באתר הנן סופיות, בלתי ניתנות לביטול ו/או להחזרה, למעט מקרים חריגים שיפורטו במדיניות זו והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או המפרסם:

א. במידה ותוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, תיטען טענה של פגמים מהותיים בכתבי בית הדין, האתר מתחייב לתקנם באופן מיידי וללא דיחוי, וזאת תוך 7 ימי עבודה, וללא כל תשלום נוסף. לא הצליח האתר לתקן את הפגם, יוחזר ללקוח מלוא התשלום תוך 7 ימי עבודה נוספים מיום הודעת האתר.

ב. במידה ואין התאמה בין תיאור המסמך למסמך הנרכש. באם האתר לא יוכל לספק ללקוח את המסמך שתיאורו פורט, יהא זכאי הלקוח להחזר כספי מלא ולביטול העסקה הנדונה.

האתר רשאי לבטל עסקת רכישה שבוצעה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני ו/או לצמיתות, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, בכל המקרים המנויים להלן:

א. במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן להמשיך בביצוע מכירות באתר. ב. במידה ונמסרו פרטים שגויים בעת ההרשמה ו/או רכישת המנוי. ג. במידה והופר/ו תנאי/ם מתנאי תנאי השימוש והתקנון באתר. ד. במידה ועסקת הרכישה לא אושרה ע”י חברת האשראי. ה. במידה ולא נתקבל אישור תשלום מ – paypal . ו. במידה והתשלום בגין רכישת המנוי לא בוצע בפועל. ז. במידה והלקוח עושה בכתבי בית הדין שימוש מסחרי בניגוד לאמור בהסכם זה.

בכל מקרה מן המנויים לעיל, תשלח ללקוח סיבת הביטול ויושב ללקוח הסכום ששולם תמורתו, במידה ושולם, באם טרם הוריד ו/או השתמש בקבצי הוורד.

מאחר וכתבי בית הדין הנמכרים באתר הינם מסמכים דיגיטליים, הניתנים להורדה מיידית, עם קבלת התשלום בפועל, תושלם עסקת הרכישה וקישור לקובץ הנרכש ייחשף לרוכש בחשבונו האישי באתר תחת הקישור “הורדות” (הקישור יהא זמין להורדה במשך 7 ימים בלבד).

על מנת שכתבי בית הדין שרכשת באתר יסופקו לך באופן תקין, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין במערכת האתר ולכלול את מלוא הפרטים הנדרשים לצורך אספקת המוצר.

ייתכנו סיבות שונות ורבות אשר עלולות לגרום לתקלות ושיבושים בהזמנתך.

במידה וביצעת הזמנה באתר ולא קיבלת הודעה על ביצוע הזמנה באתר הנך נדרש לפנות אלינו באמצעות האימייל או בשיחה טלפונית על מנת לברר את הסיבה לכך ולעזור לנו לפתור את הבעיה במהירות האפשרית.

הצהרות כלליות

הנך מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ”י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.

על האתר לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו לך מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג’ בגין הפרות הסעיפים הנ”ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.

הנך מצהיר, כי הנך מודע, לאופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות הרשת אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על האתר לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת המוצרים ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת המוצרים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג’ אשר מקושרים לאתר.

לאתר לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.

הגבלת אחריות וחבות האתר לתכני כתבי בית הדין

כתבי בית הדין, כתבי הטענות, הדוגמאות ו/או ההסכמים המפורסמים באתר מובאים כדוגמה ו/או כמסגרת בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

הדוגמאות וההסכמים המפורסמים באתר הינם דוגמאות כלליות וכוללניות אשר אינם מתאימים בהכרח לכל מקרה ו/או לכל סוגיה משפטית וע”כ השימוש בדוגמאות אלו נעשית באחריות המשתמש / הרוכש בלבד.

מומלץ, כי בטרם רכישת כתבי בית הדין תעיינו היטב בפירוט המסמך ובשאלות נוספות שאין עליהן מענה בתיאור המסמך תפנו ישירות למפרסם על מנת שתקבלו את מלוא המידע הרלבנטי בטרם הרכישה.

זאת ועוד, כתבי בית הדין המפורסמים באתר מפנים לעיתים לחקיקה רלבנטית, הלכות ופסיקות שונות  (להלן: “ההפניות”). האתר עושה ככל שביכולתו לעדכן את ההפניות ולדאוג לתקינותן ותוקפן. יחד עם זאת, הפניות אלו הינן בגדר מסגרת לדוגמה ובגדר המלצה בלבד ולא יחייבו את האתר ו/או את המפרסמים השונים בשום מקרה בדבר תקינותן, תוקפן והרלבנטיות שלהן לכתבי בית הדין.

מכיוון שתחום המשפט הינו דינמי ומשתנה עם הזמן, מומלץ לבדוק, בטרם השימוש בכתבי בית הדין, באם נעשו שינויים כלשהם בחקיקה, בהלכות או בפסיקות השונות ו/או להוסיף הפניות נוספות אשר מתאימות ורלבנטיות לכתבי בית הדין שנעשה בהם שימוש.

האתר לא יישא בכל אחריות ו/או חבות כלשהי באם נעשה שימוש בכתבי בית הדין הנמכרים באתר בניגוד לאמור לעיל.

הנך מתחייב בזה לשפות את האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו לו בשל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שעשית בניגוד להסכם זה, וזאת ללא הגבלה בסכום השיפוי.

במידה והאתר ו/או המפרסם יימצא אחראי כלפי הלקוח בגין שירותיו, הפיצוי המוסכם ללקוח יהא בגובה שלא יעלה על הסכום ששולם עבור השימוש בשירותיו.

אתר “דוגמאות כתבי בית דין” מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן.

הצהרה זו בדבר מדיניות הפרטיות הנו נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש ותקנון האתר וע”כ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע

האתר הינו אתר מכירות אלקטרוני מקוון, וכפועל יוצא בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש, המזהה אותו באופן אישי, לצורך מתן השירות.

כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים ,לרכישת המוצרים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד !

הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של האתר, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.

דיוור אלקטרוני

בעת ההרשמה ופתיחת חשבון לקוח באתר, למשתמש האופציה להירשם לניוזלטר, כאשר במסגרת זו מקבל האתר את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת מוכרת.

למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו.

במידה ותתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועברו הפרטים, במסגרת הסכמת המשתמש, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במידה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין האתר ו/או המפרסמים השונים שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפ”י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.

במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.

במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.

במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג’, ובלבד שאותו צד ג’ יקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במידה ואם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג’ ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג’, יועבר לאותו צד ג’ אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג’ לשמור על מאגר המידע.

קוקיז  (“Cookies“)

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת המידע.

טכנולוגית ה – Cookies הינה סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים.

מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה – Cookies של האתר.

קישורים לאתרים אחרים

מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על האתר בלבד.

האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו וע”כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג’. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחה

אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו.

לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL תקני.

כמו כן, תשלומים המבוצעים באמצעות paypal העולמית נחשבים לדרך הבטוחה ביותר בעולם לביצוע תשלומים באינטרנט וע”כ היו בטוחים, כי פרטי האשראי שלכם בידיים טובות ובטוחות.

יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. ע”כ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד האתר ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.

פרטי ההתחברות של המשתמש לשירותים הניתנים באתר מטעם האתר הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג’.

על המשתמש האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכנן את האתר במקרה וקיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.

הגנה מיוחדת על קטינים

האתר איננו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים, אלא באישור הורה ו/או אפוטרופוס.

אם יש לך סיבה להאמין כי קטין סיפק פרטים אישיים אלינו באמצעות אתר זה, אנא פנו אלינו, ואנחנו נשתדל למחוק את המידע ממסדי נתונים שלנו.

הגבלת אחריות

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.

שינויים במדיניות הפרטיות

תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.

כל הודעה ו/או תכתובות הקשורים להסכם זה, לרבות לרכישת המסמכים ו/או השירותים המוצעים באתר, יישלחו באמצעות כתובת המייל אשר נמסרה בעת ההרשמה ותיחשב כמי שנמסרה לו 24 שעות לאחר משלוח ההודעה ותהווה אישור לקבלתה. כתובת זו תשמש גם לצורך מתן שירותים נלווים ו/או לצרכיי הליכים משפטיים.

תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע”י האתר עפ”י שיקול דעתו הבלעדי.

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה נתונה לביהמ”ש השלום בחדרה בלבד.

בכל שאלה ו/או הערה ו/או בירור לגבי כתבי בית הדין והשירותים המוצגים באתר ו/או בכל נושא אחר ניתן לפנות אלינו באמצעות הטלפון ו/או המייל ו/או טופס ליצירת קשר.

מומלץ, כי בטרם רכישת כתבי בית הדין תעיינו היטב בפירוט המסמך ובשאלות נוספות שאין עליהן מענה, בתיאור המסמך, תפנו ישירות למפרסם על מנת שתקבלו את מלוא המידע הרלבנטי בטרם הרכישה.

תנאי השימוש ותקנון האתר כפי שנוסח לעיל מהווים יצירה משפטית ומוגן בזכויות יוצרים.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או לשנות ו/או לפרסם במלואו ו/או חלקים ממנו ו/או לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ”י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר. העושה כן עובר על החוק וצפוי לעונשים הקבועים בו לצד תביעה אזרחית.

לשאלות ו/או הבהרות נוספות נשמח לעומד לרשותכם בכל עת …בכבוד רב, אתר “דוגמאות כתבי בית דין” !