ניהול ושימוש במקרקעין – סעיף 30 לחוק

1. כללי על-פי סעיף 30 לחוק המקרקעין, בעלי רוב החלקים במקרקעין המשותפים (ואין הכוונה למרבית השותפים, אלא לרוב בעלי החלקים) רשאים לקבוע כל דבר הנוגע לניהול הרגיל של המקרקעין, ולשימוש הרגיל בהם. בהוראת הסעיף בא לידי ביטוי עקרון שלטון הרוב, אך הוא מצומצם לניהול ושימוש...

הסכם שיתוף – סעיף 29 לחוק

1. כללי סעיף 29 לחוק המקרקעין מאפשר לכל השותפים לערוך הסכם בנוגע לניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם של השותפים. ההסכם יכול לעסוק בנושאים שונים הנוגעים לנכס המשותף, בניגוד להחלטת הרוב העוסקת בשימוש וניהול רגילים {ראו סעיף 30 לחוק המקרקעין},...

שיעור חלקו של שותף – סעיף 28 לחוק

1. חזקת השוויון – כללי הפסיקה עשתה שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 28 לחוק מקום בו ההסכמות הקנייניות לא ציינו את חלקו של כל אחד מהשותפים, מלבד ציון הרכישה במשותף, ואפילו אם הוצגו אל מול האמור אינדיקציות, לחלוקה אחרת, ב”מעגלים” הרחוקים לסוגיה הקניינית שבדיון...

בעלות משותפת במקרקעין – סעיף 27 לחוק

בבחינת הוראות החוק העוסקות בשיתוף בנכסים, קובע סעיף 27 לחוק המקרקעין, כי חלקו של כל שותף מתפשט על כל הנכס המשותף. בכל חלק מסויים של הרכוש המשותף, נהנה כל שותף מבעלות יחסית, בהתאם לאחוזי הבעלות שלו. הסדר זה נובע מן המגמה להגביל את כוחם של השותפים היחידים לחלק את הרכוש...

יחסי השיתוף במקרקעין – הדין

סעיפים 36-27 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “27. בעלות משותפת במקרקעין מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסויים בהם. 28. שיעור חלקו של שותף חלקיהם של כל אחד מהשותפים במקרקעין, חזקה...

זכות המקים לרכישת המקרקעין – תשלום דמי שימוש – תנאי תשלום

1. הדין סעיפים 26-23 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “23. זכות המקים לרכישת המקרקעין (א) הוקמו המחוברים במקרקעין לא-מוסדרים, זכאי המקים לרכוש את המקרקעין במחיר שוויים בלי המחוברים, בשעת תשלום המחיר, אם נתמלאו שלושה אלה: (1) המקים סבר בתום-לב בשעת הקמת...

ברירת בעל המקרקעין וביצוע הברירה

1. הדין סעיפים 22-21 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “21. ברירת בעל המקרקעין (א) הקים אדם מבנה או נטע נטיעות (להלן: “הקמת מחוברים”) במקרקעין של חברו בלי שהיה זכאי לכך על-פי דין או לפי הסכם עם בעל המקרקעין, הברירה בידי בעל המקרקעין לקיים את...

הגנת הבעלות והחזקה במקרקעין

1. הדין סעיפים 20-15 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים: “15. החזקה בסימן זה “מחזיק” – בין שהשליטה הישירה במקרקעין היא בידיו ובין שהשליטה הישירה בהם היא בידי אדם המחזיק מטעמו. 16. תביעה למסירת מקרקעין בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי...

תחום הבעלות במקרקעין

1. סעיפים 14-11 לחוק – הדין סעיפים 14-11 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובעים כי: “11. עומק וגובה הבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע, בכפוף לדינים בדבר מים, נפט, מכרות, מחצבים וכיוצא באלה, והיא מתפשטת בחלל הרום שמעליו, אולם, בכפוף לכל...

הלכות בתי המשפט בענייני מקרקעין

1. סעיף 9 לחוק המקרקעין חל גם על מקרה בו העסקה הראשונה בזמן היתה “דו-שלבית” ב- ע”א 9767/08 {סלמאן קדמני נ’ סרחאן יוסף מולא, תק-על 2011(1), 573, 575 (2011)} נפסק מפי כב’ השופטת מ’ נאור: “במרכזה של פרשה זו שתי עסקאות נוגדות:...

עסקת מתנה במקרקעין

ב- רע”א (מחוזי חי’) 37814-08-10 {חיים עיני, נ’ טלי סידי, תק-מח 2011(1), 13144, 13150 (2011)} המבקשים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטת בית-משפט השלום בחיפה, שם נדחתה בקשת המבקשים להורות על עיכוב ביצוע פסק-דינו של בית-משפט המחוזי, שהורה על פינויים...

עיקול בניגוד לעיסקה במקרקעין

1. כללי תוצאת רישום עיקול על נכס מקרקעין היא שלא ניתן לבצע במקרקעין פעולה מרצון אלא על-פי היתר בית-המשפט למעט פדיון משכנתה {ראה סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967}. עיקול אינה זכות במקרקעין, על-כן וכפי שנראה להלן, ברוב רובם של המקרים תועדף הזכות הנוגדת על-אף...

הלכת השיתוף ואיזון המשאבים במקרקעין

1. חזקת השיתוף ומעמדה בעיית עסקאות נוגדות במקרקעין מקבלת זווית נוספת כאשר המדובר בבני זוג. הסיבה העיקרית לכך היא שמערכת יחסים של בני זוג נמנית על הקבוצה גדולה, אם לא העיקרית של רוכשי מקרקעין {הקבוצה המתחרה היא מערכת יחסים כלכלית}. סיבה נוספת למיוחדות מקרקעין שבבעלות...

רכישה בתום לב – סעיף 10 לחוק המקרקעין

1. כללי סעיף 10 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969 קובע כי: “10. רכישה בתום לב מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ובהסתמך בתום-לב על הרישום, יהא כוחה של זכותו יפה אף אם הרישום לא היה נכון.” בסעיף 10 לחוק המקרקעין חידש המחוקק הלכה חשובה לגבי מקרקעין...

עיסקאות נוגדות במרקעין – סעיף 9 לחוק המקרקעין

1. כללי שלוש הן הנפשות הפועלות על-פי סעיף 9 לחוק המקרקעין: אדם, שהתחייב לעשות עסקה במקרקעין ולאחר-מכן חזר בו והתחייב כלפי אחר; האדם, שכלפיו התחייב הראשון לעשות עסקה במקרקעין, שלא נגמרה ברישום, ושאותו מכנה נוסח הסעיף “בעל העסקה הראשונה”; האדם האחר, שכלפיו...

דרישת תום הלב בעסקאות מקרקעין

1. כללי הן על-פי סעיף 9 והן על-פי סעיף 10 לחוק המקרקעין, יזכה הקונה השני בזמן בנכס המקרקעין אם עמד, בין שאר התנאים המצויינים בסעיף, גם בדרישת תום-הלב. תום-לב, הוכר לראשונה במסגרת דיני החוזים, בסעיף 12 לחוק החוזים, שבו קבע המחוקק את הדרישה שפורשה לאחר-מכן על-ידי...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !