חקירה חוזרת

1. כללי בסכמו את העקרונות העומדים ביסוד ניהול החקירה החוזרת, כותב קרוס בספרו {על הראיות (מהדורה שמינית), 328-327}: "...

חקירה נגדית

1. כללי בחקירה הנגדית נחקר העד על-ידי הצד שכנגד, היריב, כאשר תכלית החקירה היא אחת משתיים. האחת, הצגת כל המידע הרלוונטי ...

חקירה ראשית

1. כללי חקירה ראשית הינה הליך בו צד מעיד את עדיו במסגרת הבאת ראיותיו לביסוס עילת תביעתו (משפט האזרחי) או את העובדות לבי...