סעדים זמניים בענייני חוזים

1. אין ליתן צו מניעה זמני לצד שהפר ההסכם כנגד הצד האחר להסכם ראה רע”א 5438/94 אורבונד שיווק בע”מ נ’ המרכז הישראלי לגבס מהיר בע”מ, תק-על 94(3), 1068. 2. צו מניעה זמני בעילת גרם הפרת חוזה ראה ע”א 3668/98 בסט ביי רשתות שיווק בע”מ...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !