צו מניעה קבוע בענייני מטרדים

1. צו מניעה ולצו עשה בעקבות טענה שעניינה בניה לא חוקית, אשר מסבה פגיעה בפרטיות, חסימת אוויר ושמש, ועלולה לפגוע באפשרות לקבל בעתיד היתר בניה ב- ת”א (יר’) 3769/04 {אברהם סמט נ’ גבריאל רוזנברג ואח’, תק-של 2009(1), 3356 (2009)} נקבע: “א....

סעדים זמניים וחוק עוולות מסחריות

1. צו מניעה זמני על-פי חוק העוולות המסחריות – הפקדת ערבויות על-פי החוק ראה רע”א 1743/00 white consolidated נ’ mount of olive, תק-על 2000(1), 871. 2. צו מניעה זמני – הגשת תצהיר שלא על-ידי מי שמעורה בעובדות אלא צד אחר ראה בש”א (יר’)...

סעדים זמניים בענייני לשון הרע

1. צו מניעה זמני למניעת פרסום שיש בו כדי לפגוע בשלומו ובריאותו של אדם – עקרונות למתן צו שכזה ראה ע”א 9185/03 אסתר טננבוים נ’ הוצאת עיתון הארץ בע”מ, תק-על 2003(3), 2162. 2. צו מניעה זמני על-ידי בורר, אימתי? ראה רע”א 3784/98 גילה כהן...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !