מומחים, משפחה וירושה

אימתי יורה בית-המשפט לעו”ס להגיש לעיונו תסקיר משלים ?

פרק ג’: אימתי יורה בית-המשפט לעו”ס להגיש לעיונו תסקיר משלים?
ב- תמ”ש (ב”ש) 9601/07 {פלונית נ’ אלמוני, תק-מש 2015(1), 139 (2015)} נפסק מפי כב’ השופט אלון גביזון:

“החלטה
1. במסגרת התובענה שבפני עותרת התובעת לצמצום הסדרי הראיה בין הנתבע ובין בנם הקטין ואשר נקבעו במסגרת הסכם עליו חתמו הצדדים ואשר קיבל תוקף של פסק-דין ביום 10.07.13 ב- תמ”ש XXX.
במסגרת התובענה עתרה התובעת כי נוכח טענותיה בכתב התביעה נתבקש בית-המשפט להורות, בין היתר, כי הקטין לא ילון אצל אביו עד הגיעו לגיל 6 שנים.
2. יצויין כי במסגרת ההסכם עליו חתמו הצדדים ואשר קיבל תוקף של פסק-דין ביום 10.07.13 ב- תמ”ש XXX הסכימו הצדדים כי הסדרי הראיה שבין הנתבע ובין בנם הקטין יכללו גם לינה של הקטין בבית אביו בכל סוף שבוע שלישי.
כיום הקטין הנו כבן 4.5 שנים, וההסכם עליו חתמו הצדדים וכאמור קיבל תוקף של פסק-דין נחתם עת היה הקטין כבן שלוש שנים.
3. למען שלמות התמונה ובמסגרת דיון שהתקיים בפני ביום 29.07.14 נוכח הבקשה הדחופה של התובעת לביטול הסדרי הלינה של הקטין אצל אביו – הנתבע, אציין כי דחיתי את בקשתה כמפורט בהחלטתי מיום 29.07.14 לאחר שמצאתי כי התובעת פנתה לבית-המשפט תוך שהיא עושה דין לעצמה ואיננה מכבדת אחר החלטות שיפוטיות.
עוד באותה החלטה הוריתי לעו”ס לסדרי דין להגיש תסקיר בעניינו של הקטין וזאת כדי שבפני בית-המשפט תהא תמונה מלאה.
4. תסקירה של העו”ס לסדרי דין מיום 07.12.14 הוגש לתיק בית-המשפט, ובדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 24.12.14 נטען על-ידי ב”כ האב ועל-ידי האב עצמו כי מדובר בתסקיר מגמתי ובאופן ששיקף את טענות האם בלבד ומבלי שהתייחס לטענות האב.
5. בשים-לב לטענות האב ובא-כוחו קבעתי דיון דחוף בנוכחות הצדדים ובנוכחות העו”ס לסדרי דין ליום 29.12.14 ולבקשת העו”ס לסדרי דין נדחה הדיון להיום.
6. במהלך הדיון היום ובעקבות שאלות שהפניתי לעו”ס לסדרי דין עולה תמונה אשר יש בה כדי לאשש, לכל הפחות, את תחושותיו הסובייקטיביות של האב כמפורט לעיל, ואבהיר.
7. בתסקירה מיום 07.12.14 ציינה העו”ס לסדרי דין כי לטענת האם בבית האב מתגורר האב יחדיו עם אמו ואחיו הצעיר אשר סובל מבעיות נפשיות והתמכרות לסמים. התסקיר שותק בכל הקשור לתשובתו של האב ביחס לטענתה זו של האם.
במהלך הדיון היום ולשאלת בית-המשפט אישרה העו”ס לסדרי דין כי לא ביקשה מהאב את התייחסותו לטענת האם כמפורט לעיל.
יצויין כי בדיון שהתקיים בפני ביום 24.12.14 טען הנתבע כי אחיו לא מתגורר קבע בבית האם וכי אינו סובל מבעיות נפשיות ואף לא מבעיות סמים.
8. עוד בתסקירה מיום 07.12.14 ציינה העו”ס לסדרי דין כי לטענת האם ולפני כשנתיים אירע אירוע קטטה בין האב ובין אחיו וזאת בנוכחות הקטין – אירוע אשר הסתיים בדקירתו של האב על-ידי אחיו. התסקיר שותק בכל הקשור לתשובתו של האב ביחס לטענתה זו של האם.
במהלך הדיון היום ולשאלת בית-המשפט אישרה העו”ס לסדרי דין כי לא ביקשה מהאב את התייחסותו לטענת האם כמפורט לעיל.
יצויין כי בדיון שהתקיים ביום 24.12.14 טען האב כי מיד עם פרוץ הסכסוך בינו ובין אחיו דאג לשלום הקטין בכך שבנו הבגיר הוציא את הקטין מהבית ובאופן שהקטין כלל לא היה עד לקטטה שפרצה בין האחים.
9. אינני מקבל את הסברה של העו”ס לסדרי דין כי בחרה שלא לקבל כלל את תשובות האב לטענות האם וזאת מאחר והמקום לברר את הסוגיה הינו בבית-המשפט, שכן מצופה מעו”ס לסדרי דין אשר מציינת בתסקירה טענות של הורה אחד תדאג לפרט בתסקירה את תשובת ההורה האחר לטענות אלה.
עוד אציין ואומר כי מיד לאחר שהעו”ס מפרטת בתסקירה את טענותיה של האם כלפי האב, היא מציינת בתסקיר כי: “לפי דוגמאות שהאם הביאה בפני הח”מ עולה כי לאב הבנה מצומצמת בעניין הצרכים ההתפתחותיים והרגשיים של הקטין…”.
כלומר, העו”ס לסדרי דין הגיעה למסקנותיה בדבר חוסר ההבנה של האב בדבר צרכיו של הקטין בשים-לב לטענותיה של האם – טענות אשר לגביהן לא דאגה כלל לקבל את תשובות האב.
10. כאשר בית-המשפט מורה על עריכת תסקיר עו”ס לסדרי דין הרי שהוא נעזר בעו”ס לסדרי דין כמומחה וכשלוחו הארוכה של בית-המשפט, ומצופה מהעו”ס לסדרי דין כי התסקיר ייערך בצורה אובייקטיבית ובאופן שיישקף את טענות שני הצדדים.
כאשר עו”ס לסדרי דין מוצאת לנכון לציין בתסקירה טענה של הורה אחד שיש בה כדי להטיל פגם ו/או דופי בהורה האחר, מצופה ממנה כי בטרם תערוך את תסקירה תבקש את תגובתו של ההורה האחר לטענה זו, על-מנת שהתסקיר יכלול גם את תשובתו של ההורה האחר לאותה טענה וזאת לשם האיזון ולצורך הבאת התמונה המלאה (ולא החלקית) בפני בית-המשפט.
תסקיר אשר יש בו פירוט של טענות הורה אחד (במקרה זה טענת האם כלפי האב) אך מנגד אין בו פירוט של תשובות ההורה האחר (במקרה זה תשובות האב כלפי טענות האם), יוצר תחושה בפני ההורה האחר של חוסר אובייקטיביות התסקיר, ואף חוסר מקצועיות.
11. כידוע הצדק צריך לא רק להעשות אלא גם להראות. על אותו משקל, תסקיר עו”ס לסדרי דין צריך לא רק להיות מקצועי אלא אף להראות מקצועי.
12. עוד אוסיף כי דבריה של העו”ס לסדרי דין כמפורט בדיון שהתקיים בפני היום כי “האבא לא אמין בעדות שהוא נתן ובשיחות אתנו” חורגות מתחום סמכותה של העו”ס לסדרי דין. לא ברור לי כיצד מצאה העו”ס לסדר דין כי האב אינו אמין וזאת בטרם עימתה אותו עם טענות האם, ובכלל טוב תעשה העו”ס אם את שאלת מהימנות בעל דין תותיר להכרעת בית-המשפט.
13. לאור האמור לעיל מצאתי לנכון להורות לעו”ס לסדרי דין להגיש תוך 10 ימים מהיום תסקיר משלים בעניינם של הצדדים, ומצופה מהעו”ס כי תערוך ביקור בית נוסף בבית האב, תשמע את תשובות האב לטענות האם ותביאם לידי ביטוי בתסקירה .
14. המשך ההליכים בתיק ייקבע לאחר קבלת התסקיר המשלים.”

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *