ההבדלים בין בית משפט אזרחי לבין בית משפט לענייני משפחה לעניין מומחים

בבית-המשפט לענייני משפחה חלים דיני ראיות וסדר דין השונים מערכאה אזרחית אחרת {תמ”ש (פ”ת) 27496-07-13 עזבון המנוחים פלונים ז”ל נ’ פלוני, תק-מש 2013(4), 414 (2013)}.

כך למשל, סעיף 8(א) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 {ייקרא להלן: “חוק בית-המשפט לענייני משפחה”} מאפשר לבית-המשפט לענייני משפחה לחרוג מדיני הראיות וסדרי דין לצורך “עשיית משפט צדק”.

עניין זה אפשר שיעמוד לרועץ לנתבע, שהרי על דרך הכלל נוח לנתבע שבית-המשפט יעמוד על קוצו של יוד בכל הקשור למילוי הוראות דיוניות על-ידי התובע, כאשר אפשר שבאם זה לא ינהג כך תיפגע תביעתו או תצומצם.

כך גם העדרו של הליך גילוי מסמכים {תקנה 258ט לתקנות סדר הדין האזרחי} עשוי לפגוע בזכויות דיוניות המוקנות לבעל דין בהליך אזרחי רגיל.

אף הליך מינוי המומחים אינו דומה בין הערכאות.

בעוד שמגיש תובענה נזיקית בערכאה האזרחית בטענה לנזק גופני או רפואי שנגרם לו שומה עליו להקדים ולצרף לתביעתו חוות-דעת מומחה המוכיחה את נזקיו {ראה תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי וסעיף 24 לפקודת הראיות}, והעדר צירוף חוות-דעת אפשר שיהווה חסם לעצם הגשת התביעה או שיביא לצמצום היקפה, לא כך הדברים בבית-המשפט לענייני משפחה בו מינוי המומחה נעשה על-ידי בית-המשפט {וכפי שנראה להלן בהרחבה} ואין התובע מחוייב להקדים ולהציג חוות-דעת המוכיחה את נזקיו והקשר הסיבתי לעוולה הנטענת כתנאי לכניסתו בשערי בית-המשפט {ראה סעיף 8(ג) לחוק בית-המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 (להלן: “חוק בית-משפט לענייני משפחה”), ותקנה 258יב(ז) לתקנות סדר הדין האזרחי}.

זאת ועוד. בשעה שבערכאה האזרחית זכאי כל בעל דין לחקור את המומחה מטעם הצד שכנגד כמו גם את המומחה שמונה על-ידי בית-המשפט, הרי שבבית-המשפט לענייני משפחה הזכות לחקור את המומחה אשר מונה על-ידי בית-המשפט אינה אוטומטית והיא תלויה במתן רשות מצידו של בית-המשפט לחקירת המומחה, רשות אשר תינתן במשורה במיוחד לאחר שבעלי הדין ניצלו זכותם לשלוח שאלות הבהרה למומחה {תקנה 258יב(ה) לתקנות סדר הדין האזרחי}.

מקור המאמר – abc-israel.it


כל הזכויות שמורות למחבר המאמר. אין להעתיק את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש מאת המחבר אלא אם כן צויין אחרת.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, אינו מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *