צו מניעה קבוע בענייני משפחה

משפחה 1. צו האוסר על ביצוע עסקאות ב-עמ”ש (נצרת) 33945-06-15 {ר’ ת’ ואח’ נ’ ד’ ת’ ואח’, תק-מח 2016(2), 7608 (2016)} קבע בית-המשפט: “1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לענייני משפחה בקרית שמונה (כב’ השופט...

סעדים זמניים בענייני צוואות וירושות

1. צוואה – צו מניעה זמני לעשיית דיספוזיציה בנכס ב- ע”ז 109521/03{דוד אטשטיין נ’ סמואל סטרוסטה, פדאור 05(2), 241 (2005)} נפסק: “1. המנוח הלך לבית עולמו ב- 25.03.93. ב- 01.04.03 ניתן צו קיום לצוואתו מיום 10.01.93 (להלן: “הצוואה...

סעדים זמניים בענייני משפחה

1. ביטול צו מניעה שאסר על בעל להיכנס ולשהות בדירת המגורים שלו ושל אשתו – החלטה שניתנה ללא נוכחות הצדדים ראה בר”ע (ת”א) 200659/98 פלונית נ’ פלוני, תק-מח 98(3), 89. 2. בקשה להרחקת הבעל מן הבית ראה בר”ע (ת”א) 200707/98 פלונית נ’...

צוואה ברשם קול או באמצעות וידאו

ב- ע”א 6198/95[303] קבע בית-המשפט כי: “אין לראות כל פסול בכך שעורך-דין המחתים מצווה על צוואה רואה לנכון לתעד ולהנציח את המעמד, ויתכן כי יש להמליץ על פרקטיקה זו של הקלטה ואף הנצחה חזותית באמצעות וידאו. האמצעים הטכנולוגים המתקדמים העומדים כיום לרשותנו יכולים...

סמכויות הרשם לענייני ירושה

1. מבוא האפוטרופוס הכללי משמש כממונה הארצי לענייני ירושה, כל סגן מסגניו שמינה האפוטרופוס הכללי, הכשיר גם להיות שופט בית-משפט שלום, יהיה רשם לענייני ירושה. מעבר למינוי האפוטרופוס הכללי, רשאי למנות רשמים לענייני ירושה גם שר המשפטים. שר המשפטים מוסמך למנות לרשם לענייני...

הצורך בצו קיום צוואה

סעיף 39 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן: “39. הצורך בצו קיום צוואה אין לתבוע זכויות על-פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי.” כאשר עסקינן בירושה על-פי צוואה, על התובע, בעת הגשת תביעתו, להצתייד בצו קיום...

ביטול מקצת הצוואה

1. כללי סעיף 38 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כדלקמן: “38. ביטול מקצת הצוואה (א) נקבע בצוואה דבר בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה. (ב)...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !