רשות ערעור איננה ניתנת כדבר שבשיגרה

1. כללי תקנה 7 לתקנות סדרי דין (עתירות אסירים), התש”ם-1980 קובעת כדלקמן: “7. רשות ערעור וערעור (תיקון: התשנ”ז) (א) בקשת רשות לערער על החלטת בית-המשפט תוגש לבית-המשפט העליון תוך חמישה-עשר ימים מיום ההחלטה אם ניתנה בפני העותר, או מהיום שהומצאה לו...

עתירת אסיר כנגד הממונה הארצי על עבודות שירות

נפסק לא אחת, כי עבודות השירות מהוות חלופה לעונש של מאסר בפועל וניתנות כפריבילגיה לנאשם כדי למנוע את שהותו מאחורי סורג ובריח[257]. בית-המשפט יבדוק באם ההחלטה שניתנה סבירה ואם לאו[258]. 1. יתרת ימים ספורים לריצוי ב- עע”א (חי’) 105/06[259] נדונה עתירת אסיר...

עתירת אסיר על החלטת ועדת שחרורים

חוק שחרור על תנאי ממאסר מפרט את סמכויותיה של ועדת השחרורים ומונה את השיקולים שוועדת שחרורים תביא במניין לעת דיון בבקשתו של אסיר להשתחרר על-תנאי בתום שני-שלישים של מאסרו. בנוסף, חוק זה מונה נושאים נלווים, כגון: עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים וכיוצא בזה[275]. סעיפים 25...

עניינים נוספים בנושא זכויות אסיר

בתי-המשפט הביעו לא אחת את הדיעה, כי על שב”ס להיערך מבחינה ארגונית ותקציבית, למתן מענה הולם למספרם של אסירים הנזקקים לטיפול מקצועי בעבריינות מין. אנו סבורים, כי קיימת חשיבות מיוחדת בהיערכות המדינה לתת טיפול שיקומי לעברייני מין. בהענקת הטיפול, יהא כדי למצות כל...

התייחדות בכלא

הצורך בקיום יחסי אישות הוא צורך אנושי בסיסי, הדומה, אם כי לא זהה, לצורכים הקיומיים הבסיסיים שאדם זקוק להם לצורך קיומו. הצורך של האסיר בהתייחדות לא מסתכם בסיפוק הצורך המיני. הוא עונה על צורך נפשי בשמירה על יחסי קרבה עם אדם קרוב בתנאי הבדידות והסגירות של הכלא. הוא עשוי...

הכנסת ציוד לבית הכלא

1. כללי סעיף 38 לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל”ב-1971 קובע כדלקמן: “38. איסור החזקה לא יחזיק אסיר חפץ אסור.” תקנה 37 לתקנות בתי הסוהר, התשל”ח-1978 קובעת כדלקמן: “37. חפצים אסורים (תיקונים: התשמ”ד, התשס”ח) (א) אסיר שפוט,...

עתירת אסיר בטחוני

1. מבוא על-פי חוברת שהוצאה על-ידי משרד דובר[159] השב”ס “תנאי המחיה של האסירים הבטחוניים, החובות והזכויות שלהם בעת שהותם בכלא במשמורת שב”ס, מוגדרים בחוק באופן ברור ומפורט, השאוב מהגדרות הקבועות במשפט הבינלאומי, ושב”ס מחוייב לפעול בהתאם לכך....

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !