סעדים זמניים בענייני תאגידים

1. צו מניעה זמני – סעד למניעת קיפוח – סעיף 235 לפקודת החברות ראה רע”א 1241/96 גדיש קרנות גמולים בע”מ ואח’ נ’ יש-גד תעשיות לתשתית (1983) בע”מ ואח’, תק-על 97(2), 634. 2. צו מניעה זמני על העברת מניות. צמצום הצו והתניית הצו...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !