מונחים ומושגי יסוד בתחום המשפט

כעורכי דין חשוב להכיר את המונחים ומושגי היסוד בתחום המשפט ובמיוחד בבואנו לנסח כתבי בית דין. להלן מונחים ומושגים משפטיים יסודיים מכל תחומי המשפט (מונחים משפטים כלליים, מושגי חקיקה, צווים, מושגים בהליך האזרחי, מושגים בהליך הפלילי, מונחים משפטיים בארמית) לצרכיי רענון ועל...

כתבי טענות בישראל – סקירה כללית

בסדר הדין האזרחי, כתבי טענות הם כתבי בי הדין המוגשים לבית המשפט, בשלב הראשון של הדיון, שמטרתם להגדיר ולתחום את המחלוקת בין הצדדים. בתיק אזרחי רגיל, כתב התביעה הוא המסמך הראשון המוגש בתיק והוא נדרש לשם פתיחתו (תקנה 8 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד – 1984...

כללים והנחיות לעד העומד לחקירה נגדית בבית המשפט

יש להתכונן לעדות עם עורך הדין שמנהל את התיק (הכינו שאלות אפשרויות וערכו סימולציה של חקירה נגדית). הכירו את הנפשות הפועלות באולם ביהמ”ש, את השופט, עורכי הדין והבינו את השתלשלותו של ההליך המשפטי. הופיעו בבית המשפט בתלבושת שמרנית ובהתאם למקובל. יש לנוח לפני העדות...

אודות המערכת – מידע למוכרים חדשים

אתר “דוגמאות כתבי בית דין” מהווה רשת חברתית וזירת מסחר מקוונת למכירה ורכישה של כתבי בית דין, דוגמאות כתבי טענות, ספרות משפטית, חוזים והסכמים משפטיים. הזירה מאפשרת לעורכי דין ו/או משפטנים ו/או לכל העוסק בתחום לפרסם כתבי בית דין, ולמוכרם לכל החפץ בהם וזאת...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !