צו מניעה נגד המדינה ורשויות מוסמכות שונות ואכיפת הצו

1. אין להחליף את המדינה בפקידיה ב- המ’ 342/75 {חביבה הכטר אח’ נ’ משה אריה קורץ ואח’, פ”ד ל(1), 277 (1975)} קבע-בית המשפט: “אם ניתן להשיג צו מניעה, שלפי החוק אינו ניתן נגד המדינה, נגד עושי דברה של המדינה הפועלים מכוחה. המדובר הוא...

סעדים זמנים בענייני נבחרי ציבור ובחירות

1. צו מניעה זמני – מועצת עיר – כינוסה ראה ע”א 9381/96 סלמאן עזאיזה ואח’ נ’ עורך-דין זליגמן אורי, רשם האגודות השיתופיות ואח’, דינים עליון נא 36. 2. אין לקיים הליך של צו מניעה האוסר הצבעה על מאן דהוא על עוד הוא רשום בפנקס הבוחרים...

סעדים זמניים בענייני רשויות ציבוריות ורשויות מקומיות

1. צו מניעה קבוע לפיו ייאסר על עיריית בני ברק להפעיל גן ילדים בדירה ובחצר הבית המשותף ב- ת”א (ת”א) 10083/05 {שלום סגל נ’ עזבון הרב אליעזר ארנסטר – עיכוב הליכים ואח’, תק-של 2007(1), 30096 (2007)} קבע בית-המשפט: “1. בפניי תביעה למתן...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !