צו מניעה קבוע בענייני זכויות יוצרים

1. מערכי השיעור שהוכנו עבור הנתבעת 1 מהווים “יצירה ספרותית” מקורית הזכאית להגנה של זכות יוצרים ב- ת”א (ת”א) 1323/99 {פורום משכילון בע”מ נ’ משכילון בע”מ ואח’, תק-מח 2005(1), 2124 (2005)} דן בית-המשפט בבקשה לשורה של סעדים...

צו מניעה קבוע בענייני משפחה

משפחה 1. צו האוסר על ביצוע עסקאות ב-עמ”ש (נצרת) 33945-06-15 {ר’ ת’ ואח’ נ’ ד’ ת’ ואח’, תק-מח 2016(2), 7608 (2016)} קבע בית-המשפט: “1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט לענייני משפחה בקרית שמונה (כב’ השופט...

צו מניעה קבוע בענייני מטרדים

1. צו מניעה ולצו עשה בעקבות טענה שעניינה בניה לא חוקית, אשר מסבה פגיעה בפרטיות, חסימת אוויר ושמש, ועלולה לפגוע באפשרות לקבל בעתיד היתר בניה ב- ת”א (יר’) 3769/04 {אברהם סמט נ’ גבריאל רוזנברג ואח’, תק-של 2009(1), 3356 (2009)} נקבע: “א....

צו מניעה קבוע בענייני עבודה

1. צו מניעה קבוע נגד פטורין ב- עב’ (נצ’) 2123/04 {טולדנו חיים נ’ עיריית נצרת עילית, תק-עב 2008(3), 5694 (2008)} קבע בית-המשפט: “1. בתביעה שבפנינו עתר התובע למתן צו מניעה קבוע כנגד החלטתה של הנתבעת (להלן: “העירייה”) לפטרו מעבודתו...

צו מניעה קבוע במסגרת פטנטים, מדגמים וסימני מסחר

1. צו להגבלת שימוש בנכס או לחילופין צו מניעה קבוע, לפיו יאסר על הנתבעת לייצר ו/או לשווק כל מוצר מזון תחת המותג “רג’ואן”, או “קפה רג’ואן”, ו/או בכל סימני לוגו, צורת אותיות סמלים וכיוצא בזה, שהופיעו על איזה מהאריזות ב- ת”א...

צו מניעה בגניבת עין

1. צו מניעה לשימוש בשם ב- בש”א (חי’) 12243/08 {חפטושווק בע”מ ואח’ נ’ ווק אפ תאי בע”מ ואח’, תק-מח 2008(4), 841 (2008)} נדונה בקשת המפרק הזמני {בטרם פירוק} של חברת חפטושווק בע”מ וחברת וולק שירותי מזון בע”מ {להלן:...

צו מניעה קבוע במקרקעין

1. צו מניעה קבוע כנגד הנתבעים ו/או מי מהם ו/או מי מטעמם, האוסר כל בניה ו/או תוספת בניה על גגות הבניינים שבמתחם, או חלק מהם, ולהצהיר כי אם ניתנה הסכמה מגורם כלשהו לבניה כאמור היא בטלה ומבוטלת ב- ע”א 2139/12 {שרה רוזן ואח’ נ’ חברת ארזי הבירה, תק-על...

הרשמה לניוזלטר האתר

על מנת לאפשר לאתר לגדול כרשת חברתית הנך מתבקש לשתף את האתר באחת מרשתות החברתיות המנויות מטה... תודה !